Merak Ettikleriniz

Kök hücreler nereden elde edilir?

Kök hücreler teorik tüm vücut doku ve organlarından elde edilmekle birlikte günümüzde tedavi amaçlı kök hücre uygulamalarında en yaygın kullanılan kaynaklar kemik iliği, göbek bağı, eklem sıvısı veya membranı ve göbek yağ dokusudur.

Kök hücreler laboratuvar ortamında nasıl üretiliyor?

İnsanlara nakledilebilir kök hücreler sadece Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış “İyi Üretim Koşulları” (cGMP – Good Manufucture Practices) özelliğine sahip laboratuvar ortamında, hastanın kendi dokusundan alınan (otolog) biyopsi örneği (kemik iliği ve yağ dokusu gibi) kullanılarak üretilir.

Bu biyopsi örneğinden öncelikle ilgili hücreler uygun yöntemler kullanılarak izole edilir ve uygun koşullarda çoğaltılır. Hastaya nakil için uygun sayıda hücreye ulaşıldığında flow sitometri, telomeraz enzim aktivasyonu, gen ekspresyonu, endotoksin ve mikoplazma testi gibi kalite kontrol aşamalarından geçtikten sonar hastaya nakle hazır şekilde transferi sağlanmaktadır.

Kök hücre ne kadar zamanda üretiliyor?

Kök hücrelerin elde edildiği dokuya ve işlenme yöntemine göre üretilme zamanları değişkenlik gösterir. Kök hücrelerin, bir dokudan alınan biyopsi örneğinden ayrıştırılıp kültüre edilerek nakil için gerekli sayıda çoğaltılması işlemi 4-6 hafta kadar sürebilir.

Üretilen kök hücreler ne kadar süre canlı kalabilir?

Hücrelerin raf ömrü (üretim laboratuvarından çıkışından itibaren) 24-72 saat olabilmekle birlikte mümkün olan en kısa sürede (maksimum. 24 saat) hastaya nakledilmesi tercih edilmektedir. Canlı kalabilme süreleri üretim koşullarına göre farklılık göstermekle birlikte üretim laboratuvarında +4 santigrat derecede bir transfer kiti içerisinde nakledildikleri için 72 saate kadar optimum düzeyde canlılıklarını koruyabilmektedirler.

Hastanın klinik durumunun değerlendirilmesine göre hücreler -196 santigrat derecede dondurularak saklanabilir ve gerektiğinde uygun yöntemlerle çözdürülerek hücresel tedavi tekrarlanabilir.

Hücre / kök hücre tedavisi ne kadar yaygındır?

Hücresel tedaviler geleneksel tıbbi tedavi yöntemleriyle tedavisi olanaklı olmayan birçok sağlık sorunu için dünyada son yıllarda yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Ancak, bu tip tedaviler ancak uluslar arası standartlarda üretim yaptığı konusunda ruhsatlı ve sertifikalandırılmış merkezlerde üretilen hücresel ürünlerle gerçekleştirilebilir.

Kimler kök hücre tedavisi alabilir?

Uygun yaş ve fiziksel durumda, kök hücre tedavisi için uygun bir rahatsızlığa sahip hastalar kök hücre tedavisinden faydalanabilir.

Hücre / kök hücre tedavisinde yaş sınırı var mıdır?

Hücresel tedavilerin uygulabilme durumları hastanın genel olarak yaş, hastalık ve klinik durumlarına göre değerlendirilir. Tüm faktörleri bir arada değerlendirmek gerekmektedir. Bu ilgili hekim ve üretim merkezinin evrensel standartları gözönünde tutarak alacakları kararla değerlendirilir. Örneğin, kişinin kendi kıkırdak dokusundan üretilen kıkırdak hücreleriyle eklem hasarlarının tamirini içeren hücresel tedaviler için yaş sınırı 55’tir.

Bununla birlikte, klinikte yaygın olarak kullanılmakta olan Mezenkimal Kök Hücreler’in farklı bireyler arası nakiller sonrası alıcıda immunolojik olayları başlatması özelliği nedeniyle yaşa bağlı kişiye özgün kök hücre tedavinin yapılamaması gibi durumlarda uygun vericilerden ya da üçüncü parti dediğimiz kaynaklardan elde edilen kök hücreler tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır (örneğin GVHD tedavisinde yaygın kullanımı söz konusudur).


Detaylı bilgi ve randevu için:

444 4 548
0850 222 2 548