Prof. Dr. Alp Burak ÇATAKOĞLU

Kardiyoloji

uzmanlık alanları

Kardiyoloji
Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı

diğer alanlar

• Koroner Anjiyografi
• Perkütan Koroner Girişimler
• Radial Anjiyografi ve Perkütan Koroner Girişimler
• İleri Koroner Görüntüleme (IVUS, OCT)
• Koroner Fizyolojik Değerlendirme
• Transfemoral Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI)
• Renal Denervasyon

eğitim ve deneyim

• Liv Hospital, Ulus, Kardiyoloji Bölümü (2012-….)
• Bioabsorbable Vascular Scaffold Sertifikasyonu, Fransa (2012)
• TAVI Eğitimi, İsviçre (2011)
• Koroner Fizyoloji ve FFR’ın Klinik Kullanımı Kursu, Fransa (2011)
• Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Girişimsel Kardiyoloji (2004-2012)
• İstanbul Bilim Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı (2008-2012)
• Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara (2009-2010)
• Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü (1999-2004)
• University of London, St. Georges Hospital, İç Hastalıkları Rotasyonu, İngiltere (1997)
• İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Programı (1993-1999)

üyelikler

• Türk Kardiyoloji Derneği
• European Society of Cardiology
• European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions
• European Bifurcation Club
• European Atherosclerosis Society
• İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Akademisi
• Türk Kardiyoloji Derneği, Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Gurubu

araştırma ve yayınlar

• Türk Kardiyoloji Derneği, En İyi Girişimsel Olgu Ödülü (2009)
• Fellowship Diploma of European Society of Cardiology (2006)
• Uluslararası Makale: 18
• Ulusal Makale: 4
• Uluslararası Bildiriler: 9
• Ulusal Bildiriler: 13
• Uluslararası Dergilerde Hakemlik: 6
• Ulusal Dergilerde Hakemlik: 1
• Uluslararası Konferans Sunumları: 3
• Ulusal Konferans Sunumları: 6


Detaylı bilgi ve randevu için:

444 4 548
0850 222 2 548