Prof. Dr. Enis OĞUZ

Kardiyoloji

 

Tıbbi İlgi Alanları ve Aktiviteleri

– Kalp ritm bozuklukları
– Kalp pili uygulamaları
– Elektrofizyoloji ve kateter ablasyon
– Atriyal fibrilasyon ablasyonu
– Kalp yetersizliğinde kardiyak resenkronizasyon (kal pili) tedavisi
– Koroner arter girişimsel tedaviler (anjiyografi, balon – stent uygulamaları)
 
 
Çalıştığı ve Eğitim Aldığı Kurumlar

– Liv Hospital Ulus (Kardiyoloji Bölümü)
– Anadolu Sağlık Merkezi (Kardiyoloji Bölümü)
– University of Leipzig Almanya (Heart Center Department of Electrophysiology)
– Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi
– İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Dernek Üyelikleri

– Türk Kardiyoloji Derneği
– Avrupa Kardiyoloji Derneği

Araştırmalar ve Yayınlar

– Uluslararası makale: 16 adet
– Ulusal makale: 20 adet
– Kitap bölümü: 4 adet


Detaylı bilgi ve randevu için:

444 4 548
0850 222 2 548