Prof. Dr. Muammer KENDİRCİ

Üroloji

 

Tıbbi İlgi Alanları ve Aktiviteleri

– Androloji
– Erkek Yaşlanma Sağlığı
– Endoüroloji ve Taş Hastalıkları
– Kadın Ürolojisi
– Erkeklerde İdrar Kaçırma Bozuklukları
– Prostat Büyümesi
– Genel Üroloji
 
 
Çalıştığı ve Eğitim Aldığı Kurumlar

–  Liv Hospital Ulus (Üroloji Kliniği)

– İstanbul Cerrahi Hastanesi Üroloji Kliniği (2010 – 2012)
– Eğitici Eğitimi Sertifikasyon Programı, Sağlık Bakanlığı (2010)
– Eğitim Becerilerini Geliştirme Sertifikasyon Programı, İstanbul Üniversitesi & Türk Üroloji Derneği (2009)
– Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Başasistanlık/Üroloji Doçentliği, İstanbul (2005 – 2010)
– GreenLight Laser Therapy, American Medical Systems (2005)
– IACUC 101 & WetLab Training for Animals, Tulane University, School of Medicine, Department of Institutional Animal Care & Use (2004)
– Tulane University, School of Medicine, Department of Urology, New Orleans, LA, USA, Postgraduate Fellowship (2003 – 2005)
– İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Androloji Bilim Dalı, Klinik Fellowship (2002)
– Hastane Yöneticiliği Sertifikasyon Programı, Bilkent ve Hadassah Üniversiteleri (2001)
– Tunceli Devlet Hastanesi, Üroloji Uzmanı/Başhekim (2000 – 2001)
– Mikrocerrahi Eğitimi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (2000)
– İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Klinik Rotasyon (1999)
– Western General Hospital, Department of Urology, Edinburgh, Scotland, United Kingdom, Gözlemci Hekim (1998)
– Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Üroloji Uzmanlık Eğitimi (1994 – 1999)

Dernek Üyelikleri

– American Association of Urology
– European Association of Urology
– International Society for Sexual Medicine
– Sexual Medicine Society for North America
– European Society for Sexual Medicine
– American Society of Andrology
– Society for Urological Prosthetic Surgeons
– Türk Androloji Derneği
– Türk Üroloji Derneği
– Endoüroloji Derneği
– Türk Geriatri Derneği
– İstanbul Tabip Odası

Dergi Editörlükleri, Yayın ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyelikleri

– Türk Üroloji Seminerleri Dergisi, Konuk Editör (2012)
– Journal of Sexual Medicine Editorial Board Member (2009 – 2012)
– European Society for Sexual Medicine Scientific Committee Member (2009 – 2012)
– Şişli Etfal Tıp Bülteni Bilimsel Kurul Üyeliği (2009 – 2011)
– Türk Androloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2009 – …)
– Türk Üroloji Dergisi Bilimsel Kurul Üyeliği (2006 – …)
– Türk Androloji Akademisi Üyeliği (2006 – …)
– Türk Androloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Saymanlık (2001 – 2003)
– Androloji Bülteni Bilimsel Kurul Üyeliği (1999 – …)

Araştırmalar ve Yayınlar

– En İyi Klinik Çalışma Birincilik Ödülü, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs 2012, Girne/KKTC.
– Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi En İyi Poster Birincilik Ödülü, 2010.
– 2nd Prize Best Abstract Richard Wolf, 6th South Eastern European Meeting (SEEM); 1-2 October 2010, Istanbul, Turkey.
– Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi En İyi Poster Birincilik Ödülü, 2009.
– İstanbul Sağlık Müdürlüğü Üstün Hizmet Ödülü, 22 Nisan 2009.
– Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi En İyi Poster Birincilik Ödülü, 2008.
– İstanbul Valiliği Üstün Hizmet Ödülü, 2007.
– Sexual Medicine Society of North America Andrology Award for Stem Cell Research on Erectile Dysfunction, 19 Nov 2005, New York City, NY/USA.
– The NIH ASA Trainee Award 2005, 30th Annual Meeting of the American Society of Andrology, Mar 3–Apr 5, 2005, Seattle, Washington, USA.
– Alpay Kelâmi Erkek Cinsel Sağlığı Ödülü 2005, 5. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005, İzmir.
– Deneysel Çalışma Birincilik Ödülü, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya.
– Uluslararası: 60+ adet
– Ulusal: 40+ adet
– Uluslararası kitap bölümü: 14 adet
– Türkçe kitap bölümü: 11 adet
– Uluslararası kitap editörlüğü: 1 adet
– Ulusal kitap editörlüğü: 5 adet
– Uluslararası bildiri: 100+ adet
– Ulusal bildiri: 110+ adet


Detaylı bilgi ve randevu için:

444 4 548
0850 222 2 548