Rejeneratif Tıp

15364911_l

Rejeneratif tıp, yaş, hastalık, hasar veya doğuştan bozukluklar sebebiyle fonksiyonlarını yitiren doku veya organların tamiri veya değişimi için canlı işlevsel dokular yaratma işlemidir.

Rejeneratif tıpta başarı iki şekilde elde edilebilir:

1. Hasar görmüş doku veya organların kendi kendilerini iyileştirebilmeleri için bu doku ve organlarda yerleşik rejeneratif (kök) hücrelerin çeşitli yöntemlerle (cerrahi ve kimyasal sinyal ileti mekanizmalarıyla) uyararılmaları yoluyla,

2. Yukarıdaki süreçlerin yeterli olmadığı durumlarda kişinin kendinden veya uygun bir vericiden elde edilen hücre / kök hücrelerin laboratuvar koşullarında çoğaltılarak hastaya tekrar nakli veya bu hücreler ve doku mühendisliği teknolojilerinin birlikte kullanımıyla üretilen 3 boyutlu doku / organ greftlerinin nakliyle.

Tıp ve yaşam bilimlerinin bu yeni disiplini, immunoloji, hücre biyolojisi, kimya, doku ve biyomateryal mühendisliği, moleküler biyoloji, gelişimsel moleküler biyoloji, genetik ve rejeneratif tıp uygulamalarının yapıldığı tüm klinik bilimlerinin ortaklaşa çalışmasını kapsamaktadır.

Rejeneratif tıp ve kök hücre dönemi

Son yıllarda sağlık bilimleri alanındaki en büyük gelişmeler hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetik alanında gerçekleşmektedir. Özellikle, kök hücre çalışmalarının bilimsel sonuçlarına paralel olarak hücre ve kök hücreler hakkında bilgilerimizde inanılmaz gelişmeler gerçekleşti.

Normalde saçlarımızın uzamasını, bir kesik sonrası derimizin yenilenmesini, dakikalar içinde kemik iliğimizde milyonlarca kan hücresinin bu doku ve organlarımızda yerleşik kök hücrelerce gerçekleştirildiğini öğrendik. Sonrasında bu hücrelerin sadece bulundukları doku ya da organlarının hücrelerini yapabilme gücüne sahip olmadıklarını, laboratuvar ortamına alındıklarında başka doku ve organların hücrelerine dönüşebildiklerini saptadık.

İşte bu aşamadan sonra bilim insanları günümüzde tam olarak tedavi edilemeyen bazı hastalıkların tedavisi amacıyla, ki bu hastalıkların ortak özelliği hastalıklı organdaki hücrelerin bir nedenden dolayı işlevini yitirmesidir, farklı hücrelere dönüşebilme yeteneğine sahip olan kök hücreleri kullanmayı düşünmüşlerdir.

Son 10-15 yıldır bu nedenle dünyada gerçekleştirilen araştırmaların büyük kısmı “Rejeneratif Tıp (Yenileyici Tıp)” alanında yapılmaktadır.


Detaylı bilgi ve randevu için:

444 4 548
0850 222 2 548