Üniversite Projeleri

KURUM ADI

TÜBİTAK

ÜNİVERSİTE

Osmangazi Üniversitesi

PROJE AÇIKLAMASI

İntra-artikülar olarak enjekte edilen sinoviyal kök hücre kökenli eksozomların sıçan parsiyal menisküs defekti rejenerasyonuna etkisi

KURUM ADI

TÜBİTAK

ÜNİVERSİTE

İnönü Üniversitesi

PROJE AÇIKLAMASI

Mezenkimal Kök Hücrelerin, Ortodontik Diş Hareketinin Hızlandırılmasına ve Tedavi Sonrası Ortaya Çıkan Relaps Miktarının Azaltılmasına Olan Etkisinin İncelenmesi

KURUM ADI

TÜBİTAK

ÜNİVERSİTE

Kocaeli Üniversitesi

PROJE AÇIKLAMASI

Genetik absans epilepsili WAG/Rij sıçanlarda kardiyovasküler değişiklikler üzerinde kök hücre tedavisi ve klasik tedavinin etkilerinin araştırılması

KURUM ADI

TÜBİTAK

ÜNİVERSİTE

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi

PROJE AÇIKLAMASI

Tavşanlarda Deneysel Büyüme Plağı Hasar Modelinde Mezenkimal Kök Hücre ve Kondrosit Uygulamasının Tedavi Edici Etkinliğinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

KURUM ADI

TÜBİTAK

ÜNİVERSİTE

TÜBİTAK MAM

PROJE AÇIKLAMASI

Üç boyutlu Dokuma Ürünü İskele Yapılarla Kıkırdak Rejenerasyonu

KURUM ADI

TÜBİTAK

ÜNİVERSİTE

Başkent Üniversitesi – Kocaeli Üniversitesi

PROJE AÇIKLAMASI

Metastatik osteosarkom hayvan modelinde BMP2 salgılayan mezenkimal kök hücrelerin intravenöz uygulama sonrası vücutta dağılımı ve osteosarkom hücrelerinin diferansiasyon ve çoğalmaları üzerine etkileri

KURUM ADI

TÜBİTAK

ÜNİVERSİTE

Kocaeli Üniversitesi

PROJE AÇIKLAMASI

Deneysel Nazal Mukoza Hasarı Sonrası Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre ve Nazal Mukoza Hücreleriyle Oluşturulan Hücre Tabakalarının Maksiller Sinüslere Aktarılmasının İyileştirici Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

KURUM ADI

TÜBİTAK

ÜNİVERSİTE

Kocaeli Üniversitesi

PROJE AÇIKLAMASI

Dört farklı kaynaktan izole edilmiş mezenkimal kök hücrelerde yeni yüzey membran proteinlerinin araştırılması, tanımlanması ve biyomarker olarak kullanım potansiyellerinin incelenmesi

KURUM ADI

TÜBİTAK

ÜNİVERSİTE

Celal Bayar Üniversitesi – Kocaeli Üniversitesi

PROJE AÇIKLAMASI

Mezenkimal Kök Hücre Ve CD4+ T Lenfosit Alt Grupları Arasındaki Etkileşimlerde Yaşlanmanın Etkileri

KURUM ADI

TÜBİTAK

ÜNİVERSİTE

Koç Üniversitesi

PROJE AÇIKLAMASI

İnsülin Salgılayan Kemirici Pankreatik beta-hücrelerinin (Min-6) Kök Hücre İçeren İşlevsel PEG Hidrojel ile Kaplanması

KURUM ADI

TÜBİTAK

ÜNİVERSİTE

Kocaeli Üniversitesi

PROJE AÇIKLAMASI

Multiple myeloma kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin ve bu hücrelerden elde edilen uyarılmış pluripotent kök hücrelerin osteojenik farklılaşma potansiyelinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi

KURUM ADI

Sağlık Bakanlığı İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÜNİVERSİTE

PROJE AÇIKLAMASI

Epikardiyal Yağ Dokusu Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Miyokard Onarım Potansiyelinin Araştırılması

KURUM ADI

TÜBİTAK

ÜNİVERSİTE

Trakya Üniversitesi

PROJE AÇIKLAMASI

Mezenkimal Kök Hücrenin Bağırsak İskemi / Reperfüzyon Hasarında Antioksidan Kapasite Üzerine Etkisi


Detaylı bilgi ve randevu için:

444 4 548
0850 222 2 548