Göğüs Hastalıkları

Nefes almanın insana bahşedilen bir hediye olduğunu bilen Liv Hospital, göğüs hastalıkları tedavisinin yanı sıra “Uyku Laboratuvarı” ile uykuda nefes zorluğu ve horlama problemlerine de çözüm getiriyor.
 
Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde çeşitli göğüs hastalıkları, akciğer kanseri tanı ve tedavisinin yanı sıra alerji testleri yapılıyor ve sigara bırakmanın yolları konusunda danışmanlık veriliyor. Bölümde ayrıca göğüs hastalıklarından kaynaklı uyku problemleri, uykuda nefes zorluğu ve horlama sorununa alternatif tedaviler sunuluyor.
 
Solunum Fonksiyon Laboratuvarı’nda spirometrik testler, reversibilite testi, akım volüm eğrisi, diffüzyon kapasitesi, egzersiz testi ve maksimum oksijen tüketimi, NO ölçümü, arter kan gazı ölçümü yapılabilmektedir. Alerji deri testi geniş kapsamlı olarak hizmetinize sunulmuştur.
 
Bronkoskopi laboratuvarında, rijid bronkoskopi, fiberoptik bronkoskopi (en gelişmiş videobronkoskopi ile) ve EBUS ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok akciğer hastalığına tanı koymak, argon plasma koagulasyon (APC), elektrokoagulasyon, kriyoterapi ile tedavi yapabilmek ve endobronşial stent yerleştirmek mümkündür. Bölümümüze bağlı uyku laboratuvarında horlama başta olmak üzere pek çok uyku hastalığının teşhisi konulmakta ve tedavisi verilmektedir. Gerekli durumlarda multidisipliner yaklaşımla alınan cerrahi tedavi kararı KBB hekimlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.bekir sıtkı göz ankara.


Detaylı bilgi ve randevu için:

444 4 548
0850 222 2 548